Mindfulness is een meditatie vorm die is ontwikkeld uit de Vipasana meditatie.

Mindful betekent ‘met volle aandacht’ . Het doel van mindfulness is niks anders dan met volle aandacht aanwezig zijn in je lichaam. Naar je lichaam leren luisteren. Het gewaar worden, zeer bewust zijn, van wat er in je lichaam gebeurt. Je leert om bewustheid te ontwikkelen en te versterken. Bij alles wat je doet je volle aandacht op richten. Je leert focussen op het moment, op het NU. Het bewust ‘doen’ en focussen heeft ook positieve effecten op het geheugen.

Het beoefenen van mindfulness geeft rust, is goed om de slaap te verbeteren, voor het beter functioneren, het beter presteren, voor vergroting van alertheid en werkt preventief bij depressie.

Ik vond echter tijdens de mindfulness training dat er te weinig aan bewegen werd gedaan. Er werden slechts enkele simpele bewegingen gedaan die mij geen voldoening gaven. Alvorens te mediteren is het van groot belang om de adem te reguleren (veel mensen ademen verkeerd), te ontspannen en te bewegen om spanningen in lichaam en geest te kunnen opheffen. Dit zorgt ervoor dat men beter kan concentreren en focussen.

Ook ervoer ik geen echte diepgang in de mindfulness, zoals in het 7e pad van Raja ashtanga yoga, Dhyana (zie onder het 8-voudige pad en meditatie yoga), waarin de eigen diepere stilte kan worden ervaren. Mijn Raja yoga opleidingen en ervaringen in de beoefening hebben mijn besef hiervan alleen maar versterkt. Want Raja yoga met haar 8 ledematen is mindful yoga. Daarom heb ik zelf mindfulness meditaties verweven in de yogalessen, alhoewel ik het pakket van mindfulness ook afzonderlijk in een workshop aanbied.