Mindful yoga in Uithoorn

Over Swarda

Mijn naam is Madhuri Doerga.

Ik studeerde op mijn 19e af voor basisschool lerares. Daarnaast heb ik de post-hbo opleidingen Speciaal Onderwijs, Pedagogische en Didactische bekwaamheden voor volwassen educatie behaald. Ik heb een jarenlange loopbaan als lerares gehad in alle groepen van de basisschool.

Ook ben ik Remedial Teacher geweest voor de vakken Rekenen, Nederlandse taal, technisch en begrijpend lezen. Daarnaast heb ik leerlingen en ouders in moeilijke opvoed- en persoonlijke situaties mogen begeleiden, zowel op de basisschool, de middelbare school, als binnen de volwassen educatie. Op de middelbare school en later binnen de ROC volwasseneducatie kreeg ik de kans om als docente Nederlands NT2 aangesteld te worden.

Zoekend naar meer diepgang in het leven, belandde ik in 1994 op het pad van de authentieke Patanjali AshtangaYoga (het 8-voudige Yoga pad van Patanjali), uit de Himalaya traditie. De dagelijkse beoefening hiervan deed mij lichamelijk én geestelijk zo goed, dat ik besloot mij volledig hierin te gaan professionaliseren tot yogadocente en yoga coach. Dit heb ik gedaan, zowel in Nederland als in India. Omdat ik veel meer wilde leren op het gebied van de authentieke Ashtanga Yoga, die meer is dan alleen wat lichaamsbewegingen, en hier in het Westen mijn heil niet vond, vertrok ik naar India om daar de docenten opleidingen te gaan volgen.

Naast de verschillende docentenopleidingen blijf ik leren. Zo heb ik na afronding van deze opleidingen nog verschillende vervolgcursussen en workshops gevolgd:

 

 • Patanjali Ashtanga yoga
 • Boeddhistische meditatie
 • Pranic Healing van Master Choa Kok Sui
 • Diverse Kriya’s (reiniging technieken)
 • Ademtechnieken
 • Vipaasna meditatie van Master Guenka
 • Mindfulness trainingen
 • Yoga Nidra
 • Mantra recitatie
 • Kinder Yoga
 • Kriya Yoga
 • Corporate Yoga
 • Kundalini Tantra Yoga
 • Integral Yoga

De naam Swarda

Niet voor niets koos ik bij mijn eerste initiatie tot docente Patanjali Raja (Ashtanga) Yoga voor de geïnitieerde naam SWARDA.
Swarda betekent namelijk: Kennis, Creativiteit, Persoonlijke groei, Harmonie.
Begrippen die zeker in relatie staan tot Yoga.

Yogapraktijk Swarda stelt zich ten doel om de medemens die verankerd is in oude geconditioneerde patronen op weg te helpen om deze vastgeroeste patronen te doorbreken, zodat men in lichamelijk en geestelijk evenwicht kan komen en bewuster, stevig verankerd in het eigen Zelf, gaat leven (“De sleutel tot beter leven”). Dit wil ze bereiken middels het aanbieden van het totale pakket van Patanjali Ashtanga Raja yoga.

De sleutel tot beter leven

Door onze opvoeding zijn we geconditioneerd in Do’s & Don’ts, allerlei normen en disciplines waar we ons aan moeten houden, zonder de toegevoegde waarde ervan te weten of te begrijpen. We zijn verankerd in oude gewoontes, waardoor we blokkeren in onze persoonlijke groei. Yoga/meditatie is voor mij Dé ’Sleutel tot Beter Leven’ tot geestelijke groei, en zelf-bevrijding. ‘t Opheffen van blokkades, ont-wikkelen van onze ware innerlijke-Ik.

 

Want groei wil zeggen: zich verder ontwikkelen, kennis opdoen, zodat we ’t leven met alle ups en downs kunnen ondergaan en accepteren. Juist d.m.v. kennis, niet scholing kennis, maar veel hogere kennis, krijg je meer zelf-inzicht en raak je steeds dieper verankerd in je-Zelf. Daarmee leer je jezelf  (je-Zelf) beter kennen en begrijpen. Waardoor je ook je medemens beter gaat begrijpen. Je ontwikkelt je innerlijke creatieve vermogen, je wordt zelfbewuster. Je verbindt je met je eigen hogere kern, je Atman.

Met meer dan 30 jaar ervaring met de dagelijkse beoefening van Patanjali Raja Yoga, oftewel Patanjali Ashtanga Yoga ervaar ik nu dat deze authentieke yoga de sleutel is tot het gevestigd raken in mijn innerlijke kern. Daarom beveel ik Patanjali Raja yoga ook iedereen aan.

LIKE & VOLG ONS

Privacy Policy
Algemene Voorwaarden