Mindful yoga in Uithoorn

Huisregels & Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Er kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten houd je je eigen grenzen in de gaten.
 •  Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales.
 • Raja Yoga als therapie kan aanvullend werken tijdens een herstel proces maar vervangt de reguliere medische behandelingen, adviezen en medicijnen niet. Daarom is overleg met de arts wel van belang.
 • Meld lichamelijke/mentale klachten, aandoeningen altijd vooraf aan de docente vóór de yogales, zodat zij hiermee rekening kan houden.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Betaling

 • Het lesgeld, zowel voor de kennismakingsles als voor de strippenkaart, dient altijd volledig te worden voldaan voor aanvang van de desbetreffende les.
 • Raja Yoga les is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: beëindiging per 1 januari, dient gemeld te worden vóór 1 december.
 • Deelnemer heeft dan nog 1 maand betalingsverplichting en recht op deelname aan de lessen in die periode.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Wel kunnen we afspraken maken bij langdurige afwezigheid. Een gemiste les kan binnen de 10 weken ingehaald worden na overleg.
 • De lesperiode loopt telkens weer vanaf de aanschaf van de 10 strippenkaart voor 10 achtereenvolgende weken.
 • Indien de deelnemer positief heeft getest op Corona of er is een serieuze verdenking vanwege koorts of verkoudheidsklachten, dan zal de deelnemer dit laten weten aan de docente en de les in goed overleg uitstellen.
 • In geval van Covid uitbraak wordt zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor doorgang van de lessen binnen de wettelijke maatregelen.

Nieuwe aanmelding

 • Aanmelding kan telefonisch of online middels het aanmeld formulier.
 • De eerste les Raja Yoga is altijd een kennismakingsles. De bijdrage hiervoor is 12,50eu
 • Bijdrage voor een losse les Raja yoga is eveneens 12,50eu
 • Bijdrage voor een 10-strippenkaart voor de Raja Yoga les is 100eu
 • Als nieuwe deelnemer is het mogelijk tussentijds in te stromen.
 • Een les met 2 keer (geleide) ontspanning, houdingen, pranayama en (geleide) meditaties, anatomie/filosofie duurt gebruikelijk 1,5 uur met vaak een uitloop van 15 minuten. Dag en tijdstip in overleg.
 • De Kundalini Kriya Yogales is een pakket van 10 lessen, dat telkens verlengd kan worden met weer een pakket van 10 lessen. Bijdrage hiervoor is 110eu voor 10 lessen van 90-105 minuten, met anatomie en filosofie. Dag en tijdstip in overleg.

En nog dit

 • Beoefen geen yoga met een volle maag.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding; ook graag schone sokken en schone voeten voor hygiene van je eigen mat.
 • Zet je mobiel op vliegtuig modus voor aanvang van de les.

 

DutchEnglish