Mindful yoga in Uithoorn

Huisregels & Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Er kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten houd je je eigen grenzen in de gaten.
 •  Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales.
 • Raja Yoga als therapie kan aanvullend werken tijdens een herstel proces maar vervangt de reguliere medische behandelingen, adviezen en medicijnen niet. Daarom is overleg met de arts wel zeker van belang.
 • Meld lichamelijke/mentale klachten, aandoeningen altijd vooraf aan de docente vóór de yogales, zodat zij hiermee rekening kan houden.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Betaling & Opzegging

 • Het lesgeld, zowel voor de kennismakingsles als voor de 10 lessenkaart, dient altijd vooraf volledig te worden voldaan.
 • Raja Yoga les is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: beëindiging per 1 januari, dient gemeld te worden vóór 1 december.
 • Deelnemer heeft dan nog 1 maand betalingsverplichting en recht op deelname aan de lessen in die periode.
 • De lesperiode loopt telkens weer vanaf de datum aanschaf van de 10 lessenkaart voor 10 achtereenvolgende weken.
 • Indien de deelnemer positief heeft getest op Corona of er is een serieuze verdenking vanwege koorts of verkoudheidsklachten, dan zal de deelnemer dit tijdig laten weten aan de docente en de les in goed overleg uitstellen.
 • In geval van Covid uitbraak wordt zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor doorgang van de lessen binnen de wettelijke maatregelen.

Gemiste lessen | Inhalen lessen

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Wel kunnen vooraf afspraken gemaakt worden tussen de docente en deelnemer bij langdurige afwezigheid.
 • Protocol afmelden en inhalen van gemiste lessen:

  – Afmelden van een les minstens 10 uren voor aanvang van de les. Bij later afmelden zal de les alsnog op de lessenkaart in mindering worden gebracht. 
  – Bij afmelden van een inhaalles vervalt de gelegenheid om de les in te halen.
  – Zonder bericht een les verzuimen betekent dat inhalen van die les niet mogelijk is.
  – Een gemiste les blijft geldig tot in de eerste vijf weken van de volgende lesperiode
  (de nieuwe leskaart).
  – Een gemiste les inhalen kan op dinsdagavond, woensdagavond en eventueel zaterdagochtend.

Nieuwe aanmelding

 • Aanmelding kan telefonisch of online middels het aanmeld formulier.
 • De eerste les Raja Yoga is altijd een kennismakingsles. De bijdrage hiervoor is 12,50eu
 • De lestijden na onderling overleg

En als laatste

 • Beoefen geen yoga met een volle maag.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding; ook graag schone sokken en schone voeten voor hygiene van je eigen mat. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun eigen yogamat meenemen.
 • Zet je mobiel stil of op vliegtuig modus voor aanvang van de les.