Mindful yoga in Uithoorn

Huisregels & Voorwaarden

 

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Er kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Bij lichamelijke en/of psychische klachten houd je je eigen grenzen in de gaten.
 •  Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales.
 • Raja Yoga als therapie kan aanvullend werken tijdens een herstel proces maar vervangt de reguliere medische behandelingen, adviezen en medicijnen niet. Daarom is overleg met de arts wel van belang.
 • Meld lichamelijke/mentale klachten, aandoeningen altijd vooraf aan de docente vóór de yogales, zodat zij hiermee rekening kan houden.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Betaling & Opzegging

 • Het lesgeld, zowel voor de kennismakingsles als voor de 10-strippenkaart, dient altijd volledig te worden voldaan voor aanvang van de desbetreffende les.
 • Raja Yoga les is maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: beëindiging per 1 januari, dient gemeld te worden vóór 1 december.
 • Deelnemer heeft dan nog 1 maand betalingsverplichting en recht op deelname aan de lessen in die periode.
 • De lesperiode loopt telkens weer vanaf de  datum aanschaf van de 10 strippenkaart voor 10 achtereenvolgende weken.
 • Indien de deelnemer positief heeft getest op Corona of er is een serieuze verdenking vanwege koorts of verkoudheidsklachten, dan zal de deelnemer dit laten weten aan de docente en de les in goed overleg uitstellen.
 • In geval van Covid uitbraak wordt zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden voor doorgang van de lessen binnen de wettelijke maatregelen.

Gemiste lessen | Inhalen lessen

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Wel kunnen vooraf afspraken gemaakt worden tussen de docente en deelnemer bij langdurige afwezigheid.
 • Een gemiste les welke 48 uur van te voren of eerder bij de docente is aangemeld, kan binnen de geldigheidsduur van de 10-strippenkaart worden ingehaald met een maximale uitloop van 3 weken na het einde van de geldigheidsperiode van de 10-strippenkaart (tenzij vooraf anders afgesproken tussen docente en deelnemer).

Nieuwe aanmelding

 • Aanmelding kan telefonisch of online middels het aanmeld formulier.
 • De eerste les Raja Yoga is altijd een kennismakingsles. De bijdrage hiervoor is 12,50eu
 • Bijdrage voor een losse les van 90 minuten Raja yoga is 14,50 eu (per 1 september 2023)
 • Bijdrage voor een 10-strippenkaart Raja Yoga les is 120eu vanaf 1 september 2023.
 • Als nieuwe deelnemer is het altijd mogelijk om tussentijds in te stromen.
 • Een les Raya yoga met 2 keer (geleide) ontspanning, houdingen, pranayama en (geleide) meditaties, anatomie/filosofie duurt gebruikelijk 1,5 uur met vaak een uitloop van 15 minuten. Dag en tijdstip in overleg.
 • De Kundalini Kriya Yogales is een 10- strippenkaart van 10 wekelijks opeenvolgende lessen van 90 minuten, dat telkens verlengd kan worden met een nieuwe strippenkaart van 10 wekelijks opeenvolgende lessen. Vanaf 1 september 2023 is de les vergoeding voor deze 10-strippenkaart 130eu, inclusief anatomie en filosofie. Dag en tijdstip in overleg.

En als laatste

 • Beoefen geen yoga met een volle maag.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding; ook graag schone sokken en schone voeten voor hygiene van je eigen mat. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun eigen yogamat meenemen.
 • Zet je mobiel op vliegtuig modus voor aanvang van de les.