Mindful yoga in Uithoorn

Aum, Aum, Aum
Vighneshwaray Varadaya Sura-priya-aya, Lambodharaaya Sakalaaya Jaga-ditaaya. Naagaananaaya Shruti-Yag-ya Vibhu-shitaaya,
Gauri Sutaaya Gana Naath Namo Namaste.
(Ode aan Ganesh met al z’n goddelijke kwaliteiten)

Aum 3x
Satyam, Gyaanam, Aanantam Bramhaa…..
Satyam, Dhiaanam, manantam Bramhaa…..Aum……
(Ik bid voor Waarheid, Kennis en Gelukzaligheid
Ik bid voor rust in de geest en verbintenis met mijn Hogere Ik)

Brahmaanandam Paramaasoekhadam Kevalaam Jhnaanamoertim Dvandvaateetam Ghaghanashaadrisham Tattvamasyaadhilakshyam Eekam Nityam Vimalam Achalam Sarvadhieshaakshibhoetam
Bhaavaateetam Trigoenarahitam
Sadgoeroe Aum Tam Namaami
(Absolute zaligheid, hoogste geluk, alleen
belichaming van wijsheid,
voorbij de paren van tegengestelden,
wijds als de hemel, onderwerp
van Vedische zinnen als “Gij zijt Dat”
één, eeuwig, smetteloos, onbeweeglijk,
getuige van alle funkties van het intellect,
voorbij de geest en de Goenas, die Sadgoeroe groet ik)

Aum sahanaavavatoe
Sahanaubhoenaktoe
Sahavieryam Karavaavahay
Tejasvi Naa vadhietamastoe
Maa Vidhvishaavahay
Aum Shaantih, Shaantih, Shaantih.
(Moge Hij/Zij ons beiden (leraar en leerling) beschermen
Moge Hij/Zij ons de zaligheid van Mukti (verlichting) laten genieten
Mogen wij beiden bestaan om de ware betekenis van de Schriften te achterhalen
Mogen onze studies vruchten dragen
Mogen wij elkaar nooit haten
Aum Vrede Vrede Vrede)

Aum Trayambakam yajaamahee
Soegandhim poesjtivardhanam
Oervaroekamivaa bandhanaan-
Mrityoor-Muksheeya-mritaat
(Aum, Wij vereren de Drie-ogige,
die welriekend is en alle wezens voedt.
Moge Hij ons verlossen van de dood
en de onsterfelijkheid geven, zoals
men de komkommer losmaakt (van zijn ranken).)

Aum sarveshyaam svastie bhavatu
Sarveshyaam shantier bhavatu
Sarveshaam purnam bhavatu
Sarveshyaam mangalam bhavatu
(Aum, Moge allen welzijn kennen.
Moge allen vrede kennen
Moge allen volwaardig zijn
Moge allen voorspoedig zijn.)

Sarve bhavantu sukhinah
Sarve santu niraamayah
Sarve bhadraani pashyantu
Maa kaschid doekha bhaagh bhevet
(Moge allen gelukkig zijn
Moge allen vrij van ziekte zijn
Moge allen het goede in de anderen zien
Moge niemand zorgen kennen.)

Aum Asato maa sat gamaya
Tamaso maajyotiergamayaa
Mrityoor maa amritam gamayaa
(Leid mij van het onwerkelijke naar het Werkelijke
Leid mij van de duisternis naar het Licht
Leid mij van de dood naar de Onsterfelijkheid.)

Aum Purnamadah purnamidam
Purnaat purnamudachyatee
Purnasya purnamadhaaya
Purnam-e-vaa- vashisyatee
Aum Shaanti, Shaanti, Shaanti Aum
(Dat is het geheel. Dit is het geheel.
Uit het geheel is het geheel voortgekomen
Als van het geheel het geheel wordt afgetrokken
dan blijft het “geheel” over.
Aum, Vrede, Vrede, Vrede.)

Tvameva maataa cha pitaa tvameva
Tvameva bandhuscha sakhaa tvameva
Tvameva Vidhyaa dravinam tvameva
Tvameva sarvan mama deva-deva
(Gij alleen, o God der goden, zijt mijn moeder, mijn vader, mijn bloedverwant,
mijn vriend, mijn wijsheid, mijn weelde, mijn alles)

Anyathaa sharanam naasti
Tvameva sharanam mamaa
Tasmay karunyabhaavenaa
Raksha raksha mahaa prabhu
(Er is geen andere toevlucht.
Gij alleen zijt mijn toevlucht.
Heb daarom medelijden en bescherm mij, Almachtige Heer)

Kiaayenaa vaacha manasindhriyarva
Buddhi-aatmana va prakriteh svabhavat
Karomi yadyat sakaLam parasmay
Naraa-yana-ye-ti samarpayami (3x) …. AUM.
(Wat ik ook doe met mijn lichaam, mijn geest, mijn zintuigen, mijn intellect,
mijn Aatman of door de neigingen van de natuur, alles draag ik op aan Naaraayanaa, Aum.)

Gaytri mantra

Aum bhu, Aum bhuwa, Aum Swaha, Aum Satyam
Aum Bhur Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodayat
(Door alle lagen van ervaring heen is
‘Dat’ de ware aard 
die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens
door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van
verlicht bewustzijn gewaarworden.
Mantra voor Shanti (innerlijke vrede). )

Aum sham no mitrah sham varunah
Sham no bhavatvaryamaa
Sham na Indro brahaspatih
Sham no Vishnururukramah
Namo Brahmane Namaste Vaayu
Tvameva pratyaksham Brahmasi
Tvameva pratyaksham Brahma vadishyami
Hritam vadishyami
Saryam vadishyami
Tan maamavatu; tad vaktaaramavatu
Avatu maam, avatu vataaram
Aum Shantih, Shantih, Shantihi……

MitraVaruna is in wezen 1 grote goddelijke Kracht van de natuur, van de schepping.
Deze mantra is in het bijzonder gericht aan de goddelijke Vishnu.

Letterlijk vertaald:
Moge Mitra, de goddelijke Kracht van de zon, Varuna en Aryama (goddelijke Kracht van de oceaan en de wind en van alle andere elementen ons gunstig stemmen en zegenen met Geluk. Moge Vishnu, de aldoordringende drager en onderhouder van de schepping ons zegenen met voorspoed. Gegroet het Brahman. Gegroet zijt gij o Vayu (wind, ether).Wij buigen nederig voor u allen. U bent het zichtbare Brahman, de zichtbare Waarheid.U vertegenwoordigt het juiste begrip, waarheidsgetrouwheid (ook in spraak). Moge de Waarheid mij beschermen. Moge de Waarheid de Meester beschermen. Aum vrede, Aum vrede, Aum vrede.

LIKE & VOLG ONS

 

Privacy Policy
Algemene Voorwaarden