Achtvoudige pad van ashtanga yoga

Om yoga als wetenschappelijk leefsysteem beter te kunnen begrijpen heeft Patanjali de betekenis en het doel van Ashtanga yoga (lees: aashtang yoog = het 8-voudige pad) ontworpen en uitgewerkt in zijn “Yoga Sutra’s”. In 196 verzen legt hij uit hoe yoga een levenshouding kan ontwikkelen tot zelfdiscipline zodat je meester kunt worden over je eigen emoties, verlangens en je wil. Alsook om het evenwicht tussen lichaam en geest te versterken, een positieve lichamelijke en geestelijke hygïene en een goede gezondheid van het hele zenuwstelsel te stimuleren. De essentie van het 8-voudige pad is om jezelf in een geleidelijk proces van stap voor stap beoefening de geest te zuiveren en bevrijden van het juk van condotionering zodat de verbinding met het innerlijk tot stand komt. Hij zegt: “Zonder dis-connectie, waardoor de geest gezuiverd en rustiger wordt, is connectie niet mogelijk”. Mede door de innerlijke verbinding kan het doel van Raja yoga bereikt worden: spiritueel groeien, het innerlijke Licht laten schijnen, zelfbewuster worden en de Ware Realiteit begrijpen. Onwetendheid maakt geleidelijk aan plaats voor kennis, begrip, wijsheid.

Het woord ‘Ashtanga bevat twee begrippen, nl: Ash en Tanga.
Ash betekent letterlijk : 8
Tanga betekent letterlijk: ledematen
Het gaat hier dus om de 8 ledematen van de wetenschap van Yoga.

Deze zijn:

1. Yama
2. Niyama
3. Asana (zie asanas/houdingen)
4. Pranayama (zie pranayama/ademhalings technieken)
5. Pratyahara (de brug tussen de 1e t/m de 4e stap en de 6e t/m de 8e stap))
6.Dharana
7.Dhyana
8.Samadhi

Yama
Ontwikkelen van sociale en morele disciplines die je denken en daarmee ook je innerlijk kunnen zuiveren en jezelf en je omgeving gezonder en gelukkiger kunnen maken. ’t Harmoniseren van je sociale interacties.

Niyamas
Ontwikkelen van persoonlijke waarden ter bevordering van de eigen persoonlijkheid: zelfdiscipline, zelfobservatie, zelfkennis. Harmoniseren van je eigen denken, innerlijke gevoelens/emoties, voor een rijker innerlijk en spiritueel leven.

Pratyahara
Het beheersen van de zintuigen, zodat men zich steeds meer naar ‘binnen’ gaat richten.
Na de houdingen en adem oefeningen komt men hier bij de ‘brug’ naar dharana.

Dharana, Dhyan, Samadhi
Over de ‘brug’ van asanas, pranayama en pratyahara komt men in het voorportaal van meditatie: dhyaan, leren concentreren op het eigen Ik. Met versterking van Pratyahara. In jezelf kijken, zelf- onderzoek. Concentreren op 1 punt, de fase van eenpuntigheid, met bijvoorbeeld visualisaties als hulp. Een krachtigere hulp voor diepe concentratie en het denken te beheersen is mantra recitatie (mantra kan men vergelijken met psalmen en verzen uit de Bijbel).
Geleidelijk aan komt men tijdens dharana aan in diepere lagen van de geest, in dhyan, de echte meditatieve staat. De visualisatie lost op, ook de mantra ‘lost op’ ,pratyahara versterkt, men ervaart verstilling van de denkgeest, geleidelijke diepte gewaarwording, die leidt tot eenheidsbeleving, verbondenheid met het hele Universum.
Daarom zegt Patanjali dat de 6e tot en met de 8e stap de esoterische aspecten van ashtanga Raja yoga vormen.

Deze geestestoestand is echter geen constante staat. Patanjali adviseert om dagelijks, zo niet, regelmatig door te blijven oefenen en niet op te geven. Algemeen beschouwd komt het erop neer dat je intrinsieke natuur waarheidsgetrouw, eerlijk, goed, positief en liefdevol moet zijn.

Compassie betrachten in alles wat je denkt, doet en zegt.