Long-Covid Yoga Programma

Een aanvullende winst ter ondersteuning van een behandeling vanuit de reguliere paramedische zorg en Covid revalidatie. Voor klachten als: vermoeidheid, zwakke conditie, kortademigheid, hartkloppingen, spierzwakte & hersenmist.

Ondanks veel en intensief onderzoek door wetenschappers en medici betreffende Covid-19 en de langdurige klachten die men overhoudt na een Covid infectie is er helaas nog veel onduidelijkheid voor wat betreft de oorsprong en hoe de ingrijpende klachten en beperkingen van post-Covid adequaat te behandelen, zodat mensen hun normale leven weer op de rails kunnen krijgen. Velen blijven langdurig ziek, kunnen niet meer volledig of zelfs helemaal niet meer werken, met als gevolg minder inkomsten. Het gevolg van dit alles kennen wij allemaal: toename van stress, toename van mentale overbelasting, met daarmee gepaard gaande toename van lichamelijke klachten. De vicieuze cirkel is compleet en wordt alsmaar groter en depressie loert om de hoek.
Afgaande op informatie in de media en ervaringen van getroffenen zijn de volgende (langdurige) lichamelijke en neurologische gezondheidsklachten intussen bekend: chronische vermoeidheid, zwakke conditie, kortademigheid/ benauwdheid, hartkloppingen, spierpijn, spierzwakte, aanhoudende verhoging, vergeetachtigheid, geheugen en concentratie problemen, verkorte aandacht boog, verwardheid, ‘t niet kunnen vinden van woorden, duizeligheid (gevoel van dronken zijn).

De aanhoudende neurologische symptomen (de laatste 6 in het rijtje) zouden ook het gevolg van hersenmist kunnen zijn volgens wetenschappers en medici. Een aandoening waar ook nog veel onduidelijkheid over bestaat. Men vermoedt dat het zou kunnen liggen aan een overreactie van het immuunsysteem en/of zuurstof tekort na een ernstige en zelfs milde Covid infectie. Ook zou hersenmist kunnen optreden bij andere infectie ziekten. In elk geval is volgens medici hersenmist het gevolg van directe en indirecte ontstekingseffecten van de hersenen. Ook zouden volgens onderzoek andere situaties hersenmist (brainfog) kunnen veroorzaken, zoals: hormonale veranderingen in het lichaam, de overgang, chronisch tekort aan slaap, uitdroging door te weinig drinken, chronische stress, onvoldoende koolhydraten eten, tekort aan vitamine B12, chemotherapie, hersenschudding, MS (multiple sclerose). Een bezoek aan de huisarts bij (enkele van) deze klachten is aanbevelenswaardig alvorens men zelf gaat dokteren.

Yogapraktijk Swarda biedt een speciaal aangepast yoga programma aan dat zeker een aanvullende winst kan zijn op de reguliere paramedische zorg en Covid revalidatie. Dit programma, dat door mijn yoga coach/natuurgenezer op basis van Raja yoga is ontwikkeld, is volledig afgestemd op de persoonlijke klachten van elke deelnemer. Vanwege de goede ervaringen met post-Covid patiënten die dit yogaprogramma onder zijn begeleiding hebben gedaan, is dit yogaprogramma aan te bevelen.

Elk mens wordt geboren met een eigen zelf-herstellend vermogen. In veel situaties is echter voor herstel zeker medicatie en professionele hulp van groot belang. Maar daarnaast is de zelfwerkzaamheid van de betrokkene ook van groot belang. Alles wat men zelf op verstandige wijze als aanvulling kan doen om herstel te bevorderen en eventuele langdurige geneesmiddelen- afhankelijkheid te voorkomen is winst.

Ik heb zelf niet zo lang geleden in een situatie verkeerd van lichamelijke overbelasting met uitputting tot gevolg, zonder Covid infectie, maar wel met vele van de eerder genoemde klachten. Lichamelijk was ik als het ware volledig ‘uitgeschakeld’ met een stijf, stram, pijnlijk lichaam, spieren die niet wilden wat ik wilde, afschuwelijk moe, slaapproblemen, spijsverteringsproblemen, hartkloppingen, pijn op de borst, duizeligheid (net een waggelende eend), vergeetachtig, met natuurlijk de nodige stress. Dit alles was heel deprimerend. Yoga houdingen lukten gewoon niet meer. Ik raakte zowat in paniek; vroeg me af of ik aan dementie ging lijden en nog wel in staat zou zijn om mijn oude leventje weer op te pakken. Maar zette door. Met specifieke simpele aangepaste houdingen, Pranayama en meditatie, daarnaast fysiotherapie (massage) ben ik gelukkig volledig opgeknapt en heb ik mijn oude leventje weer opgepakt. Het leven lacht me weer toe, ik bloei.

Uitgaande van zowel mijn eigen herstel ervaringen (zonder arts te zijn) en de ervaringen van mijn yoga coach met zijn eigen deelnemers, heb ik de overtuiging dat dit yoga programma, gebaseerd op Raja yoga, voor velen een krachtige aanwinst kan zijn, vooral om het eigen herstellend vermogen te boosteren.

In dit programma, met een compleet aangepast pakket van houdingen, Pranayama, ontspanning en meditatie, wordt gewerkt aan:

  • Conditie verbetering en versterking.
  • Adem oefeningen voor correctie en regulering van een juiste adem, rustige hartslag, versterking van de longen.
  • Energiepeil verhogen waardoor vermoeidheidssymptomen, lichaamspijnen, steeds minder worden en mobiliteit toeneemt.
  • Spier versterking.
  • De hersenen worden getriggerd waardoor ‘t geheugen en concentratie verbetert.
  • Slaap verbetering.
  • Stressboog verhogen.
  • Depressie opheffen.

Het hele zenuwstelsel dat een flinke dreun kreeg door de infectie kan, met dit aangepaste Raja yoga programma als aanvulling op de reguliere paramedische zorg en revalidatie, herstellen en versterkt worden. Vervolgens is het advies om ook na volledig herstel de yoga beoefening voort te zetten om het zenuwstelsel dat alle fysieke en mentale functies bestuurt, te blijven onderhouden, als een soort permanente dagelijkse ‘APK’ onderhoud van lichaam en geest.

Twijfel niet, geef jezelf een kans en meld je aan. Samen gaan wij aan de slag zodat het leven ook jou weer toelacht.

Long-Covid – ter informatie zie ook:
De website van Rijksoverheid / link post-covid
De website van de Hersenstichting