Cursus Mindful Raja Yoga

Raja betekent koning. Alleen door te ervaren kan men gaandeweg gaan begrijpen waarom de grondlegger voor deze benaming koos. Met de 8 ledematen van ashtanga yoga maakt Raja yoga voor de beoefenaar de weg vrij tot het maken van een intense persoonlijke reis naar de diepten van onze werkelijke zijn, onze diepe essentie. De 8 leden van ashtanga yoga zijn zodanig gesystematiseerd om de beoefenaar van Raja yoga op een meer gedetailleerde manier en systematisch te begeleiden in zijn/haar spirituele ontwikkeling, om een beter mens te worden met compassie, mededogen en een positieve evenwichtige inborst.

Raja yoga staat niet op zichzelf, maar omvat een breed uitgemeten wetenschappelijk raamwerk van verschillende yoga systemen. Dit is te vergelijken met bijvoorbeeld een schilderij van een landschap met verschillende objecten uit de natuur.

De lijst is Raja yoga en de verschillende objecten zijn de yoga systemen die binnen het frame van Raja yoga ‘inwonen’. Deze zijn: Kriya yoga (diverse reinigingen), Ashtanga yoga, Kundalini yoga, Meditatie yoga en Mantra yoga.
De kern betreft de wetenschap van de Geest: middels het in alle rust en stilte met volle aandacht en concentratie (mindful) beoefenen van het totale pakket van Raja yoga de eigen innerlijke wereld onderzoeken, observeren, analyseren. Om ons geleidelijk aan te kunnen bevrijden van opgelegde conditioneringen, (on)bewust opgeslagen negatieve ervaringen, en de kracht van onthechting/loslaten, te ontwikkelen. Alsmede het sterk gericht zijn op de ‘buitenwereld’ te verzwakken en ons meer richten op onze innerlijke wereld, eenpuntigheid versterken, zodat de geest (het ‘malende’ hoofd, onze Monkey mind) geleidelijk aan rustiger en stiller wordt.

Er komt “ruimte vrij” in de geest voor de betere dingen (zelfbewuster). Men leert zichzelf steeds beter kennen, en gaat de ander beter begrijpen.