Visualisaties, affirmaties en specifieke muziek worden als hulpmiddel gebruikt om te ontspannen en te concentreren. Focussen op 1 punt. In rust en kalmte neemt de concentratie toe waardoor men op den duur in staat is tot mediteren.

Mediteren betekent niets anders dan zich concentreren op het eigen innerlijk, het eigen innerlijk observeren en zodoende in contact komen met de eigen essentie: de innerlijke stilte ervaren.