Asanas (yoga houdingen)

Aanvankelijk betekende dit in het 8-voudige pad van Patanjali de verschillende zithoudingen waarin men zich evenwichtig en comfortabel voelde voor een lange zit in de meditatie. In een later stadium ontdekte men de bevorderende effecten van de houdingen van Hatha yoga voor lichaam en geest. In een nog later stadium werden ook de helende effecten van de houdingen, gevolgd door de andere stappen van ashtanga yoga, ervaren. Men ontdekte dat de houdingen van Hatha yoga, die nu zowel in India als in het Westen door velen als de totale yoga gezien wordt, een brugfunctie vormen tussen lichaam, geest, psyche en ziel. Dit proces komt in het bijzonder tot uiting tussen de 4e en de 7e stap, voorafgegaan door uitvoeren van de houdingen.

Vanuit het lichamelijke niveau stroomt de energie-kracht van yoga door naar het mentale, emotionele en geestelijk niveau: de bewegingen die in een bepaalde flow, diepe stilte en concentratie, met beheersing van de zintuigen, zelfobservatie en zelfontdekking gedaan worden, stimuleren de doorstroom van energie niet alleen door het lichaam maar door het gehele zenuwstelsel. De interrelatie tussen de houdingen, de ademtechnieken en de overige stappen in het 8-voudige pad zorgen voor het evenwicht tussen lichaam, geest, psyche en ziel. Geleidelijk aan komt verbintenis met onze innerlijke essentie tot stand. Onze innerlijke essentie die integraal verbonden is met het Universum. De meerwaarde hiervan betekent een gehele holistische persoonlijkheidsvorming van de individu.