Het is alom bekend dat wij als mens een samenhangend geheel vormen met alles wat leeft en niet-leeft op deze aardbol, met andere woorden: een samenhangend geheel met het hele Universum. Deze verbintenis wordt in de filosofie van Patanjali Ashtanga Raja Yoga ook wel een “vitale verbondenheid” met het Universum genoemd.

De Kosmos, het Universum, dat niet alleen buiten ons is, maar zeker ook diep in ons. Binnen de spirituele wereld ook wel genoemd: onze Innerlijke Kern, onze Innerlijke Wezen, onze Innerlijke Essentie, onze Atman.
Zonder harmonie is deze onderlinge vitale verbondenheid niet mogelijk. Dit betekent dat het hele Universum, met onze planeet erbij, gedragen wordt door Harmonie. Harmonie is dan synoniem aan Vitale Verbondenheid en Vitale verbondenheid synoniem aan Harmonie.

In essentie bestaan wij dus uit harmonie en ZIJN wij harmonie. Het hele levens-bestaan is Harmonie. Wordt deze vitale verbondenheid door het één of ander verstoord, bijvoorbeeld door pijn, verdriet, (veroorzaakt door o.a.: verlies, jaloezie, angsten, laag zelfbeeld, lage levenshouding, gewelddadigheid, heerszucht, hebzucht, teleurstelling), dan ontstaat ook een verstoorde harmonie, disharmonie van het mens-zijn. Er is een breuk in de verbondenheid met de Kosmos gekomen. De Innerlijke Kern is verstoord.

Vergelijk dit met een verstoring van de kern van de aarde. Gevolg: aardbeving, vulkaanuitbarsting, etc. Hetzelfde vindt plaats in ons als mens. Vragen rijzen op, levensvragen waarop men antwoord wil. Men gaat dan op zoek. Op zoek naar antwoorden en inzichten. Met de hoop op antwoorden, gaat men naar de kerk, de tempel, men bezoekt een zogenaamde “ziener”, een astroloog, etc. Vaak met daaraan verbonden hoge kosten, die weliswaar niets opleveren. Antwoorden, inzichten, blijven uit. Frustratie neemt toe. Dan wordt meestal de vinger gewezen naar de ‘ander’ als veroorzaker van eigen ellende. Daarbij vergetende dat wij een onafhankelijk, intelligent, spiritueel wezen zijn, gedragen door de Kosmos, gedragen door Harmonie. Met een eigen Krachtige Kern – die óók Harmonie is – en die wij door al onze aardse beïnvloedingen hebben verduisterd, in de knoop hebben gelegd.

In de psychologie en filosofie van Patanjali Ashtanga Raja Yoga wordt het leven vergeleken met de getijden van de zee. Ook het leven bestaat uit eb en vloed. Ook het leven kan, zoals de zee, erg onstuimig zijn met als gevolg disharmonie. Maar in die onstuimigheid en disharmonie, ligt het aan ons zelf om weer terug te keren naar de staat van Eb: naar vernieuwde Harmonie, totale verstilling. Een nieuwe kans, een nieuw mens. Handvatten hiervoor worden aangereikt door het bewandelen van het achtvoudige pad van Patanjali Raja Yoga, Ashtanga Yoga.

Verankering in Raja Yoga stelt je in staat Yoga te ZÍJN. Disharmonie maakt geleidelijk aan plaats voor Harmonie. Er komt: “Ruimte” vrij voor het ontwikkelen van inzichten. Inzichten in de turbulenties van het leven, men krijgt antwoorden op alle levensvraagstukken. De neiging tot vingerwijzing naar de ‘ander’ is er niet meer. In de staat van Harmonie heeft men volledige verstilling bereikt in de aller diepste Kern van het bestaan; volledige verstilling in alle energie lagen waaruit wij als spiritueel wezen bestaan: Realisatie van het Zelf (“Zelf-Realisatie”).

Dat wil zeggen dat er geen vragen meer zijn. Onder andere: angsten, angst voor de dood, pijn, verdriet, teleurstelling, jaloezie, onzekerheden, obsessief verlangen naar steeds meer materieel bezit, gehechtheid aan van alles en nog wat, zijn verdampt.

Doordat de stressdrempel steeds hoger en hoger groeit, verkeert men meer en meer in de staat van acceptatie (vooral van negatieve ervaringen), tevredenheid, dankbaarheid en respect voor het leven, voor de Kosmos als totaliteit. De Vitale Verbondenheid met de Kosmos is hersteld en men ervaart aldoor een algeheel gevoel van wel-zijn, een algeheel gevoel van levensvreugde, een algeheel gevoel van gelukzaligheid (Sat-Chit-Ananda).