Verleg je grenzen, verruim je blik, met eigenschappen van de gevreesde luipaard.

Bladerend in een life coaching magazine tijdens mijn ayurveda retreat in Rishikesh kom ik een interessant artikel tegen getiteld FAST. Gelijk associeer ik dit met de film ‘The Fast and Furious’. Ik word nieuwsgierig en vergeet het verlangen naar een wandeling langs mijn o zo geliefde, maar helaas zeer vervuilde Ganges en kies voor ‘t lezen van het artikel. Want behalve mijn eerste associatie aan de film, gaat door mij heen dat fast het Engelse woord is voor ’snel’. Al voor het lezen vraag ik me af of alles dan snel en sneller moet. Is ons leven niet hectisch genoeg in onze huidige technologische wereld?

Mijn nieuwsgierigheid wordt steeds groter. In mijn onderwijs opleidingen en in al mijn opleidingen voor yogadocente,coaching/counselen en vertrouwenspersoon leerde ik wel over SMART en GOAL setting om gestelde (maatschappelijke en persoonlijke) doelen te bereiken, maar FAST is voor mij nieuw.

SMART bijvoorbeeld is een methode die je kan helpen om op realistische wijze je persoonlijke, sociale en/of maatschappelijke einddoel te bereiken. Elke letter staat voor een bepaalde stap. De steppingstones voor het bereiken van je einddoel.
S = Specifiek (doel moet specifiek zijn).
M = Meetbaar (hoeveel tijd stel ik mezelf voor dit specifieke doel?).
A = Acceptabel/Aanvaardbaar (de eerste 2 moeten voor jou acceptabel zijn).
R = Realistisch (S, M en A moeten voor de haalbaarheid realistisch zijn).
T = Tijdgebonden/Toepassing. SMART zou vooral goed toe te passen zijn in korte termijn doelstellingen en mag je leven niet gaan beheersen. Want niet alle doelen zijn in korte tijd haalbaar. Realistisch blijven, ook wat de toepassingen betreft en je GOAL setting, die gebaseerd is op je persoonlijke motivatie met de daaraan gekoppelde gedragsverandering, zijn fundamenteel.

En FAST dan? Niet snel, sneller, snelst; ook niet “Fast and Furious”. Maar essentiële levenslessen, zeker essentieel voor de werkende jongere generatie. Een generatie die moet leven met de nare gevolgen van de huidige coronapandemie (o.a. verdriet, teleurstelling, financiële problemen wegens baan verlies). FAST kan dan weleens een handvat betekenen; niet alleen voor economisch succes, maar ook voor mentaal en relationeel welzijn. Want ben je mentaal stabiel dan trek je ook het succes aan, zoals al mijn spirituele leraren laten weten.

De mens wordt door deze Indiase life coach vergeleken met de vele onvoorstelbare eigenschappen van de o zo gevreesde luipaard. Zijn magnifieke snelheid (FAST) om zijn prooi te vangen dankt hij aan zijn grote zelfverzekerdheid en krachtige gronding met Moeder aarde die het superioriteitsgevoel ten opzichte van zijn prooi vergroten. Elke letter van FAST staat voor de verschillende eigenschappen van dit dier die wij als mens voor het bereiken van onze doelen ook kunnen creëren en toepassen.

Deze (FAST) eigenschappen zijn als volgt:

F = Focus. Zodra de luipaard een prooi gewaar wordt, verandert hij vanuit zijn rustige, ontspannen gemoedstoestand heel snel in een krachtige jager. In een mum van tijd is hij zodanig krachtig gefocust dat niets hem nog kan afleiden van zijn prooi. Een groot contrast met de mens. De menselijke geest, die gestuurd wordt door het bewustzijn, dat bij het instinctmatig gestuurde dier ontbreekt, is tot zo een krachtige en langdurige 1-puntige focus niet of nauwelijks in staat. Onze geest flitst steeds van hot naar her (the monkey mind). Ook voor het bereiken van een bepaald doel zijn wij meestal niet voldoende gefocust. Succes zou, volgens hem, ons kunnen toelachen indien we beter focussen.
A = Agility. Dit betekent Alertheid en Activiteit. Goede, duidelijke plannen met vlotte reflecties bepalen het verloop van onze handelingen. Uitstel tot besluitvorming resulteert volgens hem in lethargie en teleurstellingen in het leven: alertheid en activiteit als onze eigen bijdrage zijn de sleutel tot succes en innerlijk geluk.
S = Speed, Snel, maar ook Standvastigheid. Standvastigheid in je te behalen doelstelling en in het juiste tempo, onophoudelijke en toegewijde acties in het leven, zullen enorme innerlijke kracht en diepe levensvreugde verschaffen. Deze kwaliteiten als zijn credo, trekken het geluk, voorspoed en succes aan.
T = Target. Betekent letterlijk Doelwit, Schietschijf. Je beoogde doel, je levensdroom als doelwit, als ‘schietschijf’. Het leven is betekenisloos zonder dromen en wensen. Ik wil zelf hier aanvullen dat ambities, dromen en wensen realistisch moeten zijn en zeker niet eerzuchtig en obsessief (‘schietschijf’). Zonder T is FAS niet haalbaar. Creëer of bepaal je (realistische) doel in het leven, verzamel alle (hulp)middelen en laat ze je leiden naar je doel, met toewijding, geduld en standvastigheid; en niet als eerzuchtig en obsessief schietschijf: door de ander te benadelen, over lijken te gaan.

Hij vervolgt met de volgende wijsheden:

Deze handvatten met wijsheid toepassen zal het leven vergemakkelijken met de verzekering tot succes op de treinreis van ons leven. Hij adviseert om alle handelingen die tegengesteld zijn aan FAST zoveel als kan te vermijden, zoals: je laten afleiden door onbenullige zaken, lethargie, uitstel en een timide benadering van betekenisvolle zaken. Leg je met toewijding en overgave op de kwaliteiten en eigenschappen van FAST. Al het tegengestelde van FAST dat ons pad mogelijk kruist, schrappen, elimineren. Een goed voorbeeld uit de praktijk is het uitwijken op de rijweg tijdens het auto rijden indien er een blokkade op de rijweg is. Je stopt niet met rijden, maar je besluit die blokkade op je weg te verwijderen, vermijden. Zonder uitstel zullen we FAST moeten omarmen en alles wat geen FAST is negeren en vermijden. Dit zijn voor mij herkenbare handvatten uit de yogapsychologie van shri Patanjali, de wijze die yoga op schrift stelde voor de mensheid. En de authentieke Ashtanga yoga ontwikkelde die door velen ten onrechte Power yoga genoemd wordt.

Terugkomend op de aanval van de luipaard op zijn prooi, zegt Dadashreeji dat de af te leggen afstand voor de luipaard om zijn prooi te vangen betekenisloos is. De luipaard vraagt zich niet af wat de afstand in meters of kilometers is. In spiritueel perspectief is een positief en passend antwoord bij dit vraagstuk niet in getalswaarde uit te drukken, maar zit het antwoord verborgen in onze onbewust innerlijk opgeslagen (spirituele) levenslessen en kwaliteiten zelf.

De luipaard die geen berekening in getalswaarde maakt, maar op zijn instinct afgaat, weet vooraf niet hoe ver hij zal moeten sprinten en springen. Wat hij echter wel weet is dat hij zijn uiterste best zal moeten doen om het gewenste resultaat, in dit geval zijn prooi (schietschijf), te bereiken. Voor hem is instinctmatig belangrijker dat de afstand die hij moet overbruggen altijd maximaal is.

In plaats van prestaties af te wegen en te vergelijken,is het wijs om na te gaan of je je wel maximaal hebt ingezet om je doel te bereiken, zonder je al van te voren te ‘programmeren’ op twijfel en onzekerheid. Precies zoals de luipaard, vanuit je innerlijke potentie het maximale er uit halen voor het realiseren van je doel, tot het punt waar je beseft dat je je grens hebt bereikt: “die rugtas van maximale innerlijke potentie is leeg”. De maximale sprong die we blijven wagen, bepaalt zelf onze grenzen. Hij sluit zijn prachtige artikel af met de volgende boodschap: Wanneer je inzicht hebt verkregen in de grens van je maximale innerlijke potentie ben je in staat om op realistische wijze de springplanken te betreden en blokkades op je pad op te heffen voor de verwezenlijking van je levensdromen.

Mijn eigen recente ervaring gebaseerd op bovenstaande wijsheid van FAST heeft mij kunnen overtuigen dat FAST geen nonsens-verhaal is. In een vrij moeilijke, stressvolle en deprimerende situatie, waarin ik had willen opgeven, las ik ongepland dit artikel nogmaals en kreeg heel veel moed om te ‘vechten’ en door te zetten. Zoals ik altijd heb moeten doen om mijn wensen en doelstellingen in het leven te kunnen realiseren. Twijfel en onzekerheid, die innerlijke angst veroorzaken, maakten plaats voor hoop en vertrouwen. Dit geeft ook de kracht om, met behulp van FAST, het maximale er uit te halen, ondanks onze beperkingen.

Soms kunnen de kleinste acties in het leven leiden tot de grootste overwinningen; niet zozeer materieel als wel geestelijk. Ondanks onze angsten en twijfels kunnen we elke barrière de baas als we de moed, die diep in ons geworteld is, de kans geven om los te komen. Moed, wilskracht, vertrouwen (in de Hogere Macht), hoop, doorzettingsvermogen, geduld en zelfovertuiging (Niyams uit de Ashtanga yoga filosofie; Bhagvata Geeta hoofdstuk 17) zijn onze intrinsieke inspiratiebronnen, innerlijke hulpbronnen, om angsten en twijfels te overwinnen. De weg die we willen bewandelen markeren we door wilskracht, hoop en (zelf)vertrouwen. En mislukken alle uitgedaagde pogingen, dan nog is dat voor mij geen falen. Je faalt pas als je niks geprobeerd hebt, want lering trekken we uit gemaakte fouten. Ik baal ook wel bij mislukking en ook voor mij is het in veel gevallen moeilijk te begrijpen, maar dan reflecteer ik op de yoga psychologie die succes definieert als: niet opgeven na mislukking maar blijven vertrouwen en hopen.

De opgedane ervaringen in het falen met plan A betekenen winst voor een andere aanpak om plan B uit te voeren. Een nieuw plan, een nieuw seizoen, een nieuwe tijd. Een nieuwe uitdaging om de falende ervaring met het ‘spirituele oog’ als een grote winst te zien. En zouden alle pogingen mislukken en moet je ook plan B opgeven, dan heb je nog niet gefaald. Want succes betekent: niet opgeven na mislukkingen om welke reden dan ook, maar het verkrijgen van nieuwe inzichten, nieuwe wijsheid, nieuwe uitdagingen om je grenzen te verleggen en ook acceptatie toe te staan; een grote (spirituele) winst in een leerproces waar we doorheen zijn gegaan en nog zullen moeten gaan, om eens op een dag naar de sterren te reiken.

Citaat: “Fears and insecurities are unconsciously created by you. If you do not create them, they do not exist”. (Sadhguru, Isha Foudation)

(Vertaald:Wij creëren zelf onbewust onze angsten en onzekerheden; doen we dat niet, dan bestaan ze ook niet).

Dadashreeji, magazine Life Positive, augustus 2019.