Ieder jaar tussen de tweede helft van oktober en de eerste helft van november vieren alle Hindoes en vele anderen die een intrinsieke en spirituele verbondenheid hebben met de Hindoe way of life en het Buddhisme, het Divali feest. Het feest waarbij de goddelijke Moeder, het Kosmische vrouwelijke aspect van God, vereerd wordt.

Nog steeds hoor en lees ik in de media dat het Divalifeest de overwinning is van het goede op het kwade, van licht op duisternis zonder dat men erbij uitlegt wat het goede en kwade, wat licht en duisternis hierbij betekenen (zie hiervoor mijn eerder geposte Divali artikel).

Is deze ene (Divali)dag in het jaar ook de enige dag waarop men die overwinningen zou moeten behalen? En kan je als mens met je sterke wil en sterke verlangens in 1 dag dat kwaad en die duisternis overwinnen?

Hoe vredig zou dan de wereld toch zijn.

Geen oorlog…..quo vadis?
Geen wereldleiders (‘lijders?’) die aanzetten tot haat en geweld…..quo vadis?
Geen onthoofding (door zelfs minderjarigen)…..quo vadis?
Geen genocide…..quo vadis?
Geen baby, kinder, vrouwen misbruik…..quo vadis?
Geen geweld en moord wegens homohaat…..quo vadis?
Geen geweld, verkrachting en moord van onze (hoogbejaarde)medemens (in eigen huis) wegens beroving om een paar centen…..quo vadis?
Geen ongelijkheid in rang, stand, bezit en ras, quo vadis….?
Geen geweld wegens verschil in religiositeit, quo vadis…..?
Geen racisme en discriminatie, quo vadis…..?
Geen armoede, quo vadis…..?
Geen domme ouders die hun jonge kind aanzetten tot haat en misdaad, quo vadis…..?

Dit laatste plaats ik ook in het rijtje omdat ik recentelijk tot mijn grote ontsteltenis aan den lijve heb moeten ervaren dat ik door een 5-jarig meiske, met haar vinger wijzend naar mij, bij haar vriendjes en vriendinnen voor kindermoordenaar werd uitgemaakt, op een schoolplein waar ik toevallig aanwezig was. Op mijn vraag hoe ze toch op dat idee kwam vertelde ze trots dat haar ouders haar dat hadden geleerd…..quo vadis?

Het woord Divali is de makkelijke uitspraak van het eigenlijke woord DIPAVALI en is samengesteld uit 2 woorden: DIPA en VALI.

Dipa betekent het LICHT dat wij met de nodige rituelen en gebeden symbolisch aansteken in een diya (een klein aardewerk schaaltje). Avali betekent ‘rij’. De vrije vertaling van Divali is in deze: ‘een rij van Licht’. Dit heeft betrekking op al de, met ghee (geklaarde boter) en een lont van katoenen watten, aangestoken aardewerk schaaltjes die in en om het huis op een rij geplaatst worden. Deze ‘rij van Licht’ heeft ook een spirituele betekenis en wordt vergeleken met een parelsnoer, het hart van de mens als parel. Een rij van Licht: mooi en sereen om te zien en te ervaren. En daar gaat het om: SEREEN. Sereniteit in het hart, in het hoofd, zo zuiver als een parel. Niet alleen op die ene dag, maar dag in dag uit, jaar in jaar uit, voor het hele leven, beginnend in het gezin, bij de ouders.

In dit moeilijke, voor iedereen zware jaar 2020, levend in de corona pandemie met vele doden in een kort tijdsbestek en vele anderen die na een zwaar ziekbed de corona besmetting gelukkig hebben overleefd, maar heel veel moeite hebben om zowel mentaal als fysiek/anatomisch de draad weer op te pakken, heeft deze Divali voor mij een andere dimensie en ik hoop dat ook mijn medemens dit zelfbesef zal hebben. Hierbij ook niet vergetend de grote groep werkloos geraakten, die jarenlang hard hebben gezwoegd om hun leven te settelen.

Het licht van de dipa dat we aansteken op deze dag staat symbool voor de overwinning van het kwaad, de duisternis, niet zozeer uit de externe wereld, maar vooral het kwaad-de duisternis in onze ‘interne’ wereld, in onze eigen harten en in die monkey mind. Het overwinnen van onze eigen innerlijke vijanden. Niet die collega of buurman en die luidruchtige hangjongeren aan wie je je telkens weer ergert. Zoals beschreven in de yoga psychologie (yoga sutra’s van Sri Patanjali), de Bhagavat Gita en de Upanishads draagt de mens 11 innerlijke vijanden met zich mee die wij verplicht moeten overwinnen om terug te groeien naar de oorspronkelijke verbondenheid met de Kosmos, de oorspronkelijke spirituele verbondenheid met alles en iedereen in het hele Universum. Dit is de ware, diepe betekenis van Divali, onze Dharma. Dit wordt ook wezenlijk bedoeld met de overwinning van het GOEDE\GOEDHEID op het kwaad, van het LICHT op de duisternis. KWAAD, DUISTERNIS:onze 11 innerlijke vijanden (in Sanskriet en Nederlands):

1. Ahankara – Ego (hiermee begint alle ellende)

2. MoHa – Gehechtheid

3. Mada – Trots, Misplaatste trots

4. Matsara – Jaloezie

5. Lobha – Gierigheid, Hebzucht

6. Kama Vasana – Lust, Obsessie

7. Krodha – Woede

8. Amanavta – Geweld

9. Anyaaya – Onrecht

10. Swartha – Zelfzuchtigheid

11. Aantarik Bhay – Innerlijke angst (vaak onbewust)

Intolerantie en respectloosheid, de atmosferische geest waar de hele wereld heden ten dage onder gebukt gaat, zijn een cumulatie van al deze 11 innerlijke vijanden. Voeg daaraan toe: diefstal, phishing, oplichterij, fraude, cybercriminaliteit (zelfs door politici en functionarissen in sociaal maatschappelijke functies)…..quo vadis?

Niet alleen in de Hindoe geschriften, maar ook in geschriften van vele andere religieuze stromingen, staat geschreven dat elk mens geboren wordt met GOEDHEID, want wij komen voort (de hele schepping) uit ‘spirituele Kosmische energie’ die wij GOD noemen. Het spirituele LICHT van die Hogere Almachtige Energie die wij voor het gemak God noemen, brandt in ons aller harten, een micro goddelijke vonk. Daarom zijn alle mensen op de wereld een spiritueel wezen.

Helaas is deze goddelijke vonk gaandeweg onze opvoeding en conditionering door zowel onze interne wereld (het gezin) als de samenleving (school, vriendjes, de hele buitenwereld), versluierd geraakt, volledig in dikke mist gehuld. Met het gevolg overheersing van de 11 innerlijke vijanden.

Dit is goed merkbaar aan het asociaal gedrag van mijn medemens in deze zware tijd van de corona crisis; degenen die nog steeds laconiek staan tegenover de ernst van deze onzichtbare vijand. Weigeren om de coronamaatregelen in acht te nemen. Mensen, jong en oud, die zeuren dat ze niet kunnen feesten, niet naar ‘t café of restaurant kunnen, niet de beest kunnen uithangen op het strand of terras, niet kunnen gaan window shoppen, op vakantie moeten kunnen gaan. Alsof de essentie van het menselijk leven, het menselijk bestaan alleen maar afhangt en bestaat uit lol trappen.

Vooral voor deze groep mensen (influencers, activisten, egoïsten, stoer doeners) die zich niet aan de corona maatregelen houden is de dag, de hele week van Divali zeker nuttig om zich in stilte terug te trekken en te bezinnen. Zich in zelfonderzoek af te vragen welke van deze 11 innerlijke vijanden bij hen overheerst en wat ze er aan kunnen doen om dat te overwinnen.

Dat is de ware intrinsieke betekenis van Divali: de door die 11 innerlijke vijanden helemaal in dichte mist omhulde goddelijke vonk in onze harten, ont-sluieren, bevrijden van die dichte mist door het aansteken van de dipa, een symbolische handeling waarmee we opnieuw onze harten verlichten.

In stilte bezinnen, mediteren, niet 2-3 minuten, maar minstens een half uur per dag. Niet alleen op deze ene Divali dag. Maar laat de Divali kwaliteiten toe in je leven op alle 365 dagen van het jaar, je leven lang.

De essentie van Divali moet iedere dag ‘gevierd’ worden, moet actief ‘leven’ in aller harten, in onze leefstijl en vooral denkstijl, gedurende ons hele leven; vanaf de wieg, beginnend bij de ouders, tot onze laatste adem.

Door je regelmatig in stilte terug te trekken, weg uit de drukte van je omgeving, en vooral van je mobiele telefoon, ben je wezenlijk met Divali viering bezig. Dan ben je in staat je te richten op je eigen innerlijke Guru, de goddelijke vonk in jou, je spirituele ‘ik’, je Licht-kwaliteit. Dan bereik je zelf-kennis, zelf-besef en ervaar je bliss, Ananda. In druk gezelschap (inclusief social media) met veel externe impulsen bereik je dit niet.

De diepe essentie van de Bhagvata Geeta is onthechting. Onthechting in liefdevolheid (LICHT). Dit wil zeggen dat je je emotioneel losmaakt van familie en vrienden (je terugtrekken) zonder hen te verwaarlozen, zonder vijandschap (Duisternis). Onthechting is ook tevreden en dankbaar zijn met wat je hebt, met wat je je materieel kunt permitteren en niet verlangen naar steeds meer, meer, meer en daarbij zelfs anderen kwaad doet (Duisternis) om dat verlangen te stillen. Onthechting is voor mij een geestelijke staat die je gaandeweg bereikt middels kennis en ervaren van yoga beoefening, meditatie, contemplatie (sadhana). Dan ben je in staat tot bezinning gedurende elk moment van de dag in elke situatie.

Dan werk je wis en waarachtig aan het overwinnen van het GOEDE/GOEDHEID en LICHT op kwaad en duisternis. Die Monkey Mind in ons die ons vaak meer onheil bezorgd dan heil, wordt rustig, stiller, verlangt steeds minder, geen obsessies tot hebben, hebben, overheersen en overrulen. De 11 innerlijke vijanden maken plaats voor innerlijke vrienden, de menselijke ethische waarden, deugden die je meekreeg bij de bezieling in mama’s buikje, tussen de 3e en 4e maand na de conceptie en die je gaandeweg, na je 2e levensjaar langzaamaan begon te versluieren door opvoeding en conditionering

QOU VADIS…..? “Terug naar mijn innerlijke vrienden”. Namelijk:

-Respect (zelfrespect, wederzijds respect)
-Tolerantie
-Geweldloosheid (in denken en doen), ook voor de hele natuur
-Oprechtheid, eerlijkheid, niet stelen
-Innerlijke kalmte en zelfbeheersing
-Onzelfzuchtigheid (kunnen geven zonder terug te verlangen)
-Rechtvaardigheid
-Zelfdiscipline/discipline
-Zelfstudie
-Overgave, acceptatie
-Tevredenheid, dankbaarheid
-Zelfbesef, zelfverantwoordelijkheid en betrokkenheid.

En dan overheerst Liefde, Vrede, Harmonie, Innerlijke Schoonheid, Innerlijke Zuiverheid, de pure kwaliteiten van de goddelijke Moeder, voor de Hindoe Laxhmi Mata, het vrouwelijke aspect van God.

Mantra voor het aansteken van de Dipa:

Aum, Laxhmi Karo tu Kalyaanam, Aarogyam sukh sampadam,

Mam shatru Vinaashaaya, Deep jyotir namo stute. (na aansteken van alle dipa’s 3x Aum Shanti).

Aum, Moeder Laxhmi , U bent de bron van het ware geluk, de genezer van ziektes, schenkster en onderhoudster van voorspoed. Ik verzoek u mij bij te staan in het vernietigen van alle innerlijke vijanden. Ik buig voor dit Licht, Uw Licht, dat het symbool is van Uw aanwezigheid.

Een gebed uit de Devi Laxhmi Stotra:

3x Aum

Siddhi Buddhi Pradee Devi

Bhukti Mukti Pradaayani

Mantra Moorthe Sadaa Devi

Shri Mahaa Laxhmi Namo Stutee. (3x Aum Shanti)

Aum, Moeder Laxhmi, U schenkt ons innerlijke kracht, wijsheid, succes en aards genot. Daarnaast schenkt u ons ook innerlijke bevrijding en innerlijke rust. De mantra Aum is Uw manifestatie, Uw belichaming. O Moeder Laxhmi, ik buig in alle nederigheid voor Uw Grootsheid.

Een gezegende Divali

Shubh Divali

Aum Tatsat

Madhuri Doerga