Acceptatie… en Groei! 

In mijn Yogalessen werken wij veel met visualisaties en affirmaties. Als yoga docent/coach ga ik in op aangegeven emotionele probleemstellingen uit de groep. Ter plekke bied ik dan daarop gerichte visualisaties/affirmaties aan. De effecten hiervan worden door de deelnemers innerlijk heel goed ervaren. Men is er erg dankbaar voor.

De volgende affirmatie kan heel goed helpen bij onbewust en bewust onderdrukte emoties en ervaringen. Onderdrukte emoties en ervaringen waarvoor men zich liever ‘afsluit’. Hier begint dan het grote probleem: want men realiseert zich helaas niet dat ‘ zich afsluiten’ ook betekent: het afsluiten van het hart; juist de plek in ons hele systeem waar alle (negatieve) ervaringen en emoties zich ophopen en vastklinken, zonder dat men zich hiervan bewust is. Zolang deze (negatieve) ervaringen en emoties niet naar de oppervlakte komen, zullen ze daar verkleefd blijven, met op den duur vele nare gevolgen, bijvoorbeeld: lichamelijke pijn, ziektes, hartproblemen, depressies.

Zich openstellen, het ondergaan en begrijpen van, zich overgeven aan en ten slotte accepteren van die pijnlijke ervaringen zijn de sleutels tot het neutraliseren en transformeren van deze negatieve ervaringen en emoties, tot aan emotionele genezing toe. Acceptatie leidt namelijk toe tot onthechting en onthechting leidt toe naar emotionele genezing. Het probleem, de pijn, heeft ‘een plek’ gekregen en men kan als herboren verder met het leven.

Een krachtige en effectieve affirmatie hierbij is ’t volgende:
“Ik laat mijn bewust en onbewust onderdrukte negatieve ervaringen en emoties NU toe om tevoorschijn te komen. Hoe meer ik ze bewust ervaar, des te sneller en makkelijker ik ze in volledige acceptatie uitwerk. Omdat deze innerlijke doorns slechts geblokkeerde energie uit het verleden zijn, ben ik NU in staat mijzelf te bevrijden van deze innerlijke doorns”.

Door bewust aandacht aan deze innerlijke doorns te schenken en ze te observeren, kun je ervaren dat ze geen deel meer uitmaken van jezelf (je-ZELF). Ze zijn gewoon iets dat je voelt en/of ervaart, zonder emoties erbij. Er is geen scheiding meer tussen lichaam, geest en emotie. Dat wat overblijft, is de Ruimte van inspiratie. Inspiratie voor het betere, het aangename.

Ik had dit artikel niet kunnen schrijven als ik zelf niet door dit hele proces was gegaan en vaak nog ga. Negatieve ervaringen horen bij het leven om te kunnen groeien; om terug te keren naar het ‘innerlijke huis’.
En daar gaat het juist om: groeien en bloeien door in je eigen Centrum terug te gaan en te verblijven. Steeds in neutraliteit de negatieve ervaringen, (je eigen) negatieve gevoelens, emoties en handelingen observeren, ervaren. Zo leer je de moeilijkste ervaringen te accepteren, respecteren, dankbaar voor te zijn en ernaar in positiviteit te handelen. Pas dan kun je in de staat van innerlijke bevrijding belanden, kortom: Harmonie. Oftewel, het moeilijke begrip: Zelf-Realisatie bereiken.

Citaat Sadh guru:

“There is no such thing as work-life-balance. It is all Life. The balance has to be within you”.