In Pranayama zijn 2 woorden verweven: Prana en Ayama. Prana betekent vitale energie en ayama betekent verhogen, expanderen. Alhoewel Pranayama als ademtechnieken wordt beschouwd om de adem te corrigeren, te beheersen en zuurstof inname te vergroten, is het meer dan dat. Zuurstof die wij bij de inademing binnen krijgen, hebben we nodig om te leven. Door juiste ademhaling en verschillende ademtechnieken kunnen wij de longen versterken en de longcapaciteit verbeteren/verhogen waardoor meer zuurstof inname. Want hoe meer zuurstof inname en zuurstof absorptie, des te meer omzetting in Prana, levensenergie.

Zuurstof wordt in het bloed opgenomen, stroomt door het hele lichaam en wordt door het zenuwstelsel omgezet in levensenergie (Prana). Daarom wordt de adem, als meest vitaal proces van het lichaam, gezien als bron van leven in het lichaam die alle activiteiten van elk micro celletje in ons beinvloedt, met name de hersenactiviteit.

De ademhaling is een brug tussen geest en lichaam en heeft een zeer diepgaand effect op beide. Alle menselijke ervaringen zijn verbonden aan de adem (denk bijvoorbeeld aan angst, blijdschap, spanningen, verdriet. Hoe is de adem in deze situaties? Het hele zenuwstelsel kan daarbij een dreun krijgen. Door regelmatige beoefening van pranayama verhoogt men geleidelijk aan de vaardigheid tot juiste adem en beheersing van de ademhaling waardoor een hogere vibratie van energie bereikt wordt. Blokkades in de vele ‘kanalen’ van het ‘energielichaam’ kunnen worden opgeheven en prana kan vrijelijk stromen en circuleren.

De gezondheid en de functies van lichaam en geest worden bevorderd; daarnaast is beheersing van de ademhaling een voorbereiding op meditatie. De juiste adem maakt het gemakkelijker om een rustige, heldere geest te bereiken, vrij van dagelijkse stress te zijn, zodat men zich kan concentreren en de diepe stilte ervaren.

Pranayama heeft zeker een positief effect op de luchtwegen en daarmee ook op vele luchtweg aandoeningen. Het immuunsysteem wordt krachtiger.
Met zeer gedisciplineerde regelmatige beoefening, onder deskundige begeleiding, zouden veel aandoeningen verbeterd kunnen worden.