De hele wereld, de hele mensheid verkeert in onzekerheid, stress, angst. Er is zelfs sprake van massa hysterie als je t hamstergedrag in ogenschouw neemt. Op dit moment weet ik zelf niet of dit hamstergedrag terecht is. De komende tijd zal t ons leren.

Of deze nare ziekte nu door menselijk handelen of echt door de natuur is ontstaan doet er nu niet meer toe (zie ‘The Eyes of Darkness’ bestseller uit 1981 van Dean Koontz). Het kwaad is al geschied. Dat het naar grote waarschijnlijkheid wel door menselijk handelen is ontwikkeld, staat echter voor mij als een paal boven water vast, zonder te doemdenken. Want als men in staat is een mens te klonen, waarom dan niet een dodelijk virus? Dit is misschien een onverantwoorde gedachte van mij en misschien nóg onverantwoorder om het nu op schrift neer te zetten, maar als men in staat is tot het klonen van dieren, mensen, zich te laten invriezen (en eventueel met een raket ver de ruimte in te schieten naar een andere planeet) met de verwachting dat men het eeuwige leven zal hebben, menselijke en dierlijke robotten te ontwikkelen als maatje zodat je geen medemens meer nodig hebt, waarom dan niet dodelijke ziektes? Allemaal menselijke creaties van dit huidige technologische tijdperk, dat in de Hindoe filosofie (geen godsdienst, maar een manier van leven) ‘Kali Yuga’ wordt genoemd (het ijzeren tijdperk; het tijdperk van moreel verval, ellende en geestelijke duisternis). Er is geen begrenzing meer. De mens kent geen grenzen in handelen meer, zowel letterlijk als figuurlijk. Met mijn kleine bagage aan spirituele kennis besef ik hoe de mens zich steeds meer profileert als een aardse godheid; die buiten de onmetelijke en onbeschrijfbare Kracht van de Almachtige die onze mooie Moederaarde en het hele Universum geschapen heeft, de natuur naar zijn hand kan zetten.

Nu ik al een week op advies van de huisarts, de GGD en ook mijn twee lieve kinderen en schoonkinderen in quarantaine opgesloten zit in mijn huis omdat ik ook wegens mijn leeftijd in de risicogroep val en bovendien net terug ben van een verre reis, waardoor ik mijn normale nuttige activiteiten buitenshuis met de daarbij behorende fijne sociale contacten moet missen, gaat er nóg meer dan voorheen door me heen. Is nu niet de tijd aangebroken voor diepe bezinning en contemplatie voor de totale mens? Vooral voor de grote groep die nog steeds, ondanks veel narigheid in hun leven, in geestelijke armoede en spirituele oppervlakkigheid blijft leven?

Niets gebeurd zomaar

Of deze situatie veroorzaakt is door arrogant menselijk handelen of niet, dan nóg is het hoog tijd om te beseffen dat we onze mooie Moederaarde, onze mooie Moedernatuur ziek gemaakt hebben en daarmee ook onszelf en onze (toekomstige) dierbaren. Met de Kracht van de Natuur (Schepper) valt niet te spotten. Doet de mens dat niet aldoor? Met onze grote drang naar meer en meer en meer. Drang naar steeds groter materieel bezit, drang naar (economische) Macht over de ander, zowel individueel als op land en wereldniveau. Want daar gaat het uiteindelijk om. Zowel kerken als regeringsleiders propageren eenheid en vrede. Het Olympisch vuur voor vrede, tolerantie, eenheid en verbondenheid is enkele dagen geleden aangestoken en overgevlogen naar de andere kant van de wereld, terwijl duizenden mensen in het buitenland in grote angst vastzitten en niet naar hun dierbaren terug kunnen vanwege Corona Lock down. Hoeveel jaar wordt het aansteken van dit vredesvuur al herhaald? En wat is tot nu het resultaat? Juist degenen die deze boodschap zouden moeten bereiken, daar komt het helaas niet aan.

Met de Hogere Natuur (de Schepper) valt niet te spotten. Want ‘Nature strikes back’. Alhoewel ik er steevast van overtuigd ben dat God, onze Schepper, niet straft. Want God betekent ook Vader, Moeder, Liefde, Vrede, Innerlijke Vreugde en Wijsheid. God neemt geen wraak, want onze vaders en moeders nemen ook geen wraak als ze boos zijn op ons. Mijn eigen besef is dat de mensheid op deze goddelijke eigenschappen die we allemaal vanaf de geboorte bezitten maar helaas gaandeweg het leven door onder andere onze hoge ego versluierd hebben, nu door die Hogere Natuur, oftewel God, middels het Corona virus niet met onze neus gedrukt worden op onze geestelijke en spirituele armoede, maar met verlies van vele dierbaren, tevens blijvende verzwakking van onze lichamelijke en daarmee ook onze geestelijke welzijn.

Mijn spirituele inzicht in dit hele angstige, afschuwelijke gebeuren is dat wij mensen, over de hele wereld, eindelijk onze negatieve innerlijke intenties moeten gaan ombuigen en ons verbinden met onze innerlijke consistente positieve eigenschappen. De innerlijke verbinding tot stand brengen met die kleine goddelijke Vonk waarmee we allemaal geboren zijn. Dit geldt niet alleen voor de gewone burger maar zeker ook voor onze wereldleiders die steeds weer de economie laten prevaleren boven de mens als persoon, als een levend wezen.

‘Back to the basic’. Terug naar ‘Satya Yuga’. Het tijdperk waarin vrede, eenheid, verbondenheid en eenvoud de boventoon vierden, zoals het in de Hindoe filosofie beschreven staat. Een levenswijze waarin we:

  • Met minder genoegen nemen.
  • Sterke en obsessieve verlangens naar overheersing, status, overmatig materieel bezit opgeven.
  • Ophouden met overproductie die grote verkwisting en vervuiling van onze Moederaarde en Moedernatuur veroorzaakt.
  • Gaan nadenken. Nadenken over het leven. Over het essentiële doel van het leven. Niet vragen wie of wat we zijn, maar: ”Hoe ben ik; hoe sta ik tegenover het leven; hoe sta ik tegenover mijn medemens?”
  • En daarin het nodige corrigeren, corrigeren, corrigeren. Zoals een ui gepeld wordt totdat je uiteindelijk bij de kern komt.
  • Tolerantie en verdraagzaamheid, onderlinge verbondenheid, eenheid ondanks verschillen, betrokkenheid met de ander, betrokkenheid met Moederaarde, hulpvaardigheid, zelfrespect en respect voor de ander, acceptatie en zelfacceptatie, wederzijds begrip ontwikkelen en ons eigen maken.
  • Vooral respect en begrip hebben voor de godsdienst en manier van geloof belijden van de ander.

Waar gaat het uiteindelijk om?

Het gaat om compassie voor jezelf en zeker voor de ander (niet ‘ik’ maar ‘wij’). Geduld voor jezelf en ook ten opzichte van de ander, dankbaar zijn voor het weinige dat je hebt, bewust en in eenvoud leven, bewust en matig eten, positief blijven denken over jezelf en de ander, ondanks tekortkomingen van de ander. Bovenal liefdevolheid, verdraagzaamheid en dankbaarheid aan de dag leggen. Dankbaarheid aan de Almachtige Universele Schepper, ook voor de moeilijke dingen des levens.

Een vredig innerlijk, transformatie van angst en onzekerheid, een duurzame goede gezondheid, zeker van harte beterschap voor alle zieken op de wereld toegewenst. Oprechte dank ook aan alle zorgverleners in de zorg en alle vrijwilligers die op vele manieren hun hulp bieden.

 

“Lokah Samastah Sukhino Bhavantu” (Vedische mantra/gebed).

Moge alle wezens in het hele Universum Gelukkig en (Geestelijk) Vrij zijn.Moge al mijn gedachten, woorden en handelingen bijdragen aan dat Geluk en die Geestelijke Vrijheid van allen in het hele Universum.