Harmonie 2 “Be” Yoga

Yoga beoefening heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één is het lichaamsbeweging, voor de ander ontspanning van het lichaam, of ontspanning van lichaam en geest.

De authentieke Raja Yoga, beschreven door Sri Patanjali en uitgedragen door gerenommeerde Indiase leermeesters zoals bijvoorbeeld swami Shivananda, swami Vivekananda, swami Rama en swami Vedbharti, definieert yoga beoefening als het ontwikkelen van HARMONIE. Swami Shivananda zegt het volgende:

“Wat het Westen ‘Harmonie’ noemt, betekent in het Sanskriet ‘Yoga’. Yoga wordt ook niet beoefend, maar ERVAREN. Yoga is niet een activiteit van een half uurtje, of een uurtje per dag, of eenmaal per week. Yoga BEN JE ZELF
Be Yoga!”  

Toen ik het bovenstaande meer dan 20 jaar geleden van mijn Indiase leermeesters hoorde, begreep ik niet wat er bedoeld werd. Nu, na zoveel jaar Raja Yoga te ervaren, ervaar ik ook wat bedoeld wordt met “BE YOGA”. Niets dat boven onze pet gaat, niets zweverigs; gewoon nuchter, rationeel, down to earth.

Uitgaande van de filosofie van Sri Patanjali’s Ashtanga Yoga (het 8-voudige pad van yoga), betekent Raja Yoga het ervaren van een langdurig proces. 

Heeft men zich met alle toewijding overgegeven aan dit proces van yoga-ervaren dan zal men zich op den duur zeker bewust worden van de essentie van yoga als Harmonie. Door de essentie van Harmonie te ervaren, zal harmonie zich gaandeweg verankeren in het totale persoonlijke ZIJN. Verankering veel verder en dieper dan alleen in lichaam en geest. Harmonie wordt een deel van ons –Zelf, waardoor onze hele persoonlijkheid een drastische verandering ondergaat. In dit proces van verankering en verpersoonlijking ondergaat men een staat van innerlijke verstilling, evenwicht vanuit het aller diepste innerlijk. De leefstijl, denkstijl, het inzichtelijk handelen, de sociale en persoonlijke vaardigheden, ondergaan een grote metamorfose. Men wórdt Harmonie, men wórdt Yoga, men ís yoga, zoals swami Shivananda dat zegt.

Door Harmonie te zíjn is men uiteindelijk verworden tot een tevreden en respectvol menselijk wezen, in diepe verbondenheid met het spirituele innerlijk en de Kosmos; dankbaar voor alles wat de ‘Bovenwereld’ op het levenspad stuurt, ongeacht aangenaam of onaangenaam. 

Samenvattend kan de essentie van Yoga als volgt gedefinieerd worden:

  • Het groeien naar een staat van innerlijke verstilling;
  • het individuele bewustzijn (het ‘ik’) ondergaat een drastische verandering;
  • waardoor men uitgroeit tot een evenwichtige persoonlijkheid;
  • om ten slotte de reis van het leven in innerlijke Harmonie te volbrengen.

Dit is wat Sri Patanjali o.a. bedoelt met Ashtanga Raja Yoga, het 8-voudige pad van Raja Yoga.